เวลาเปิด

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 น. ถึง 19:00 น.

E-mail: cm.th.massage@gmail.com

Tel. +41 77 985 61 78

รับเฉพาะลูกค้าจองเท่านั้น