ราคา ( CHF, EUR )

 

                                                     30 นาที       45 นาที     1 ชั่วโมง     1.30 ชั่วโมง     2 ชั่วโมง    

 

นวดหัวและไหล่                                55                 80           100 

นวดหลังและหัว                                55                 80           100 

นวดเท้า                                            55                 80           100 

นวดไทย                                           55                 80           100              140                 170

นวดน้ำมัน                                         55                 80           100              140                 170

นวดผสมไทยและน้ำมัน                     55                 80           100              140                 170

นวดหินร้อน WaveStone                   -                    -            120              160                 190

นวดหินร้อน                                        -                   -             120              160                 190

นวดไม้ไผ่                                          -                   -             120              160                 190  

 

 


 

 

    บัตรของขวัญ

 

จัดส่งให้ฟรี โดย  ไปรษณีย์

                           E-mail

Bons-cadeaux

Appelez le +41.77.975.61.78

Gift voucher

Call

+41.77.975.61.78

บัตรของขวัญ

Call

+41.77.975.61.78